Een geslaagde ‘End Plastic Soep’ dag

De Rotary Schoonhoven heeft vandaag in samenwerking met de Plastic Soup Foundation, Scouting Schoonhoven en Krimpenerwaard Schoon het Springerpark, de omgeving en de singels zwerfvuilvrij gemaakt. Met ongeveer 50 personen, van jong tot wat ouder werd in 2 uur tijd een hele berg zwerfafval geruimd. Samen maken we de Krimpenerwaard nog schoner!

Wil je ook een grijpstok?

Erger jij je ook aan zwerfvuil in je buurt en wil je tijdens een wandeling ook vuil rapen?
Stuur een email naar ikdoemee@krimpenerwaardschoon.net en we zorgen dat jij ook een grijpstok ontvangt.

Samen tegen zwerfafval in Krimpenerwaard

In de gemeente Krimpenerwaard zijn verschillende initiatieven om zwerfvuil te rapen. Deze initiatieven willen we graag uitbreiden. Het rapen geeft veel voldoening en zorgt voor een schonere en leefbare buurt. En zien rapen, doet rapen.

Welk initiatieven zijn er al?
In Haastrecht wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers 1x per maand vuil geraapt. In principe gebeurt dit op iedere 1e vrijdag van de maand van 15.00 tot 16.30 uur vanaf de Oude Brandweerkazerne aan de Bredeweg 29a in Haastrecht.
De materialen om zwerfvuil te rapen zijn aanwezig. Het is gezellig, het houd je in beweging en zorgt voor een schone buurt. Contactpersoon is Simone Abel

In Ammerstol is ‘Ammerstol helpt’ een begrip. Vrijwilligers verlenen hand en span diensten in deze kern en daar is ook zwerfvuilrapen een onderdeel van. Nico Mouris is de initiatiefnemer hiervan en tevens contactpersoon

In Stolwijk zorgt de bewoners via de buurtvereniging aan de Benedenkerkseweg dat hun buurt zwerfvuilvrij wordt gemaakt. Samen gaan ze met grijpstok en vuilniszakken op pad om het vuil in de bermen en uit de sloten te vissen.

De bewoners van de Gemiva Tiendenland houden zich ook bezig met het zwerfvuilvrij houden van een deel van Schoonhoven. Dat is een leuke activiteit waar deze bewoners veel voldoening uithalen.

Vanuit Qua Wonen is er in Lekkerkerk en Krimpen a.d. Lek ook een initiatief gestart om deze kernen schoon te houden.

Zijn er nog meer groepen die regelmatig zwerfvuil rapen in Krimpenerwaard? Wij willen het graag weten.

Wil je je aansluiten bij een van bovengenoemde groepen of wil je in je eigen kern ook een groep opstarten, neem dan contact op via: ikdoemee@krimpenerwaardschoon.net

Adopteer je straat

Iedereen wil toch een schone straat?
Daar kun je samen met je buren voor zorgen.
Spreek bijvoorbeeld af dat je 1x per maand het zwerfvuil in je straat op ruimt. Kinderen vinden het vaak heel leuk om te doen en dan worden ze ook bewust van al het afval dat er ligt.

Samen in actie voor een schone gemeente

Foto Janet de Graas

Vandaag heeft Stichting Krimpenerwaard Schoon samen met Wethouder Hofman winkeliers en inwoners verrast met een leuke attentie van Nederland Schoon. Deze actie is bedoeld om bekend te maken dat het mogelijk is om plastic afval te scheiden in het winkelgebied en om aandacht te vragen voor ‘de 25 meter regel’.

Schoon winkelgebied
De uitdeelactie, een bezem en blik aan winkeliers, kon rekenen op veel enthousiasme. Voor de meeste ondernemers is het vanzelfsprekend en houden hun straat schoon. Dat terwijl het overgrote deel nog nooit gehoord had van de 25 meter regel. Dit is een wettelijke verplichting om de omgeving van de winkel in een straal van 25 meter schoon te houden. Uit onderzoek blijkt dat het effect van deze regel zeer de moeite waard is: het gebied wordt beter bezocht, levert meer op én er is minder geld nodig om het schoon te houden. “Als iedereen zijn steentje bijdraagt, levert dit een mooie schone omgeving op. En daar zijn we allemaal bij gebaat”, zegt wethouder Hofman.

Foto Janet de Graas

Plastic scheiden in de openbare ruimte
De coaches van Nederland Schoon gingen het gesprek aan met inwoners over de nieuwe prullenbakken. Gemeente Krimpenerwaard heeft in alle kernen enkele duobakken geplaatst. Het grote voordeel hiervan is dat we plastic verpakkingen kunnen recyclen.  Deze bakken hebben twee vakken: één voor restafval en één voor plastic verpakkingen. Dit is een proef van zes maanden om te onderzoeken wat het effect is op het scheiden van afval in de openbare ruimte.

Doe u mee?
Van 16 t/m 21 maart is de opschoonweek in Krimpenerwaard. Dan komen inwoners, scholieren en buurtverenigingen in actie om de buurt op te schonen. Ergert u zich aan zwerfafval en wilt u ook iets doen? De Opschoonweek is een uitstekend moment om daar mee te starten. Maak uw eigen straat of wijk schoon samen met uw buren. Dat is nog gezellig ook. Aanmelden kan via ikdoemee@krimpenerwaardschoon.net